OGLASNA PLOČA
NAJAVE / INFORMACIJE

VAŽNIJI DOKUMENTI

Osoba ovlaštena za primanje i rješavanje pritužbi vezanih za zaštitu dostojanstva radnika

Ispiši

KUĆNI RED

Ispiši

Važniji dokumenti

Ispiši

POSLOVNIK O RADU NASTAVNIČKOG I RAZREDNIH VIJEĆA

Ispiši

ETIČKI KODEKS

Ispiši

STATUT ŠKOLE

Ispiši

Financijski planovi i izvješća

Ispiši

Javna nabava i fiskalna odgovornost

Ispiši

Opći akti škole

Ispiši

Pravo na pristup informacijama i zaštita osobnih podataka

Ispiši