Kategorije

RASPORED ZVONJENJA
KORISNI LINKOVI
ZANIMLJIVOSTI

NASTAVA

Povjerenstvo za obranu završnog rada

Povjerenstvo.PDF

Nastavni planovi za zanimanja

- NASTAVNI PLAN ZA ZANIMANJE FIZIOTERAPEUTSKI TEHNIČAR/KA i DENTALNI TEHNIČAR/KA
- NASTAVNI PLANOVI ZA ZANIMANJE MEDICINSKA SESTRA OPĆE NJEGE / MEDICINSKI TEHNIČAR OPĆE NJEGE i ZDRAVSTVENO - LABORATORIJSKI TEHNNIČAR/KA

Obrana završnog rada, ljetni rok 2017./2018.

do 8. 6. 2018. učenici predaju pisani dio Izradbe završnog rada u urudžbeni zapisnik
20. 6. 2018. ljetni rok obrane završnog rada

Konzultacije za učenike


Informacije za roditelje


TEME ZA ZAVRŠNI RAD - MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR

KIRURGIJA-Teme_za_završni_rad.docx
teme_za_bolesno_dijete.docx
POPIS_TEMA_ZA_ZAVRŠNI_RAD-psihijatrija.docx
Teme_za_Završni_rad-_interna.docx
ZDRAVO_DIJETE-završni_radTEME_17-18.doc
Zdravstvena_njega_starijih_osoba-_12_tema_radova.docx

Teme za završni rad - fizioterapeutski tehničar/ka

TEME_ZA_ZAVRŠNI_RAD_šk.docx1 / 8 |  1 2 3 >  Last ›