NA VRH

PROJEKTI

Ekoškola

Medicinska škola Bjelovar kao eko-škola

ekovrt Od početka školske godine 2017./2018. Medicinska škola Bjelovar sudjeluje u projektu Eko-škola čiji je nacionalni koordinator i voditelj programa u RH udruga Lijepa Naša.
više o tome ››


Kategorije

Sadržaj rubrike