NA VRH

Kategorije

RASPORED ZVONJENJA
KORISNI LINKOVI
ZANIMLJIVOSTI

AKTIVNOSTI

PREHRANA PO KRVNIM GRUPAMA

Ispiši

Medicinska škola Bjelovar › aktivnosti › prehrana-po-krvnim-grupama

Prehrana je tema koja sve više zaokuplja znanstvenike, ali i laike koji sve više promišljaju o važnosti ove teme. Je li prehrana povezana sa sve brojnijim bolestima i kakva je veza prehrane i krvnih grupa, što su lektini, kako su nastajale i kako se razvijale krvne grupe temeljna su pitanja na koja je odgovorila mr. sc. Mira Seretin Šlajs.

Predstavila je jednu popularnu, ali i djelomično znanstveno potkrijepljenu teoriju. Ova teorija polazi od tvrdnje da se prehranom koja odgovara pojedinoj krvnoj grupi tijelo potiče na bolju i učinkovitiju probavu zbog čega će osoba izgubiti višak kilograma, imati više energije te će u konačnici takva prehrana pomoći u sprječavanju bolesti. Mr. sc. Mira Seretin Šlajs istaknula je da svaka krvna grupa ima veće predispozicije za razvoj pojedinih bolesti te je potrebno obratiti pozornost na to kako se hranimo. Čovjek je genski prilagođen određenoj vrsti hrane, a način prehrane mijenjao se uslijed različitih faktora, među ostalim i zbog seoba, načina stanovanja, rada i života. Promjenom načina prehrane čovjekova se probava prilagođavala i razvijala u različitim smjerovima. Mijenjale su se i razvijale krvne grupe.
Predavanje Prehrana po krvnim grupama, namijenjeno prije svega učenicima i nastavnicima Medicinske škole, održano je u petak 10. studenoga 2017. u školskoj knjižnici Medicinske škole Bjelovar. Podsjetimo da je jedna od zadaća školske knjižnice popularizacija znanosti i poticanje učenika na istraživanje i kritičko promišljanje. Valja stoga uzeti u obzir i kritičare ove teorije koji upozoravaju da bi za potvrdu teorije o prehrani po krvnim grupama trebalo napraviti pravilna klinička ispitivanja.
Predavanjem se školska knjižnica priključila brojnim aktivnostima državne manifestacije Mjesec hrvatske knjige.