NA VRH

KNJIŽNICA

Mala izložba reprint izdanja


pretisak (reprint), ponovljeno izdanje koje izgledom i sadržajem potpuno odgovara izvornomu. Obično se radi pretisak starih, povijesno ili u drugom pogledu vrijednih i zanimljivih izdanja.

Za fond školske knjižnice, među ostalim izdanjima, nabavljaju se i posebno vrijedna izdanja - vrijedne i rijetke knjige. Među njima ističu se pretisci prvih gramatika i rječnika hrvatskoga jezika te različita reprint izdanja stručnih knjiga.
Od knjiga koje posjedujemo ističemo rječnike i gramatike koje su neophodne za proučavanje povijesti hrvatskoga jezika: Šime Starčević: Nova ricsoslovica ilircska (iz 1812.) - prva gramatika hrvatskoga jezika napisana na hrvatskome jeziku; Ardelio Della Bella Istruzioni grammaticali della lingua Ilirica (1728.); Faust Vrančić: Dictionarium quinque nobilissimarum Europae linguarum, Latinae, Italicae, Germanicae, Dalmatiae (!), & Ungaricae (1595.) - prvi rječnik hrvatskoga jezika; Jakov Mikalja: Blago jezika slovinskoga (1649.); Juraj Habdelić: Dictionar ili réchi szlovenszke...(1670.).
Od pretisaka književnih tekstova na izložbi možete vidjeti Tirenu i Piesni ljuvene Marina Držića iz 1551. te Cvit razgovora naroda i jezika iliričkoga aliti arvackoga Filipa Grabovca (pretisak iz 1747.).


Kategorije

Obavijesti
Sadržaj rubrike