NA VRH

KNJIŽNICA

Prvi razred - lektira


1. Homer: Ilijada (I i XVI)
2. Ivana Brlić Mažuranić: Priče iz davnine (Regoč)
3. George Orwell: Životinjska farma
4. Milan Kundera: Šala
5. Slavko Kolar: Breza
6. Mile Budak: Opanci dida Vidurine
7. Vjekoslav Kaleb: Gost
8. Nenad Brixy: Mrtvacima ulaz zabranjen
9. Marija Jurić Zagorka: Grička vještica
10. Sofoklo: Antigona
11. Marin Držić: Skup
12. Biblija, Knjiga Postanka, Knjiga Izlaska, Judita, Psalmi, Evanđelje po Ivanu
13. Homer: Odiseja (I., XIX., XXI.)
14. Plaut: Škratac
15. Dante Alighieri: Božanstvena komedija (Pakao, I.- V.)
16. Francesco Petrarca: Kanconijer (I., III., V., XIII., LXI., CVI.)
17. Giovanni Boccaccio: Decameron (Uvod; 1. dan 1. novela; 2. dan 3 novela; 10. dan 5 novela)
18. Marko Marulić: Davidijada (I. pjevanje; stih 1-11, stih 140-160)


Kategorije

Obavijesti
Sadržaj rubrike