Kategorije

RASPORED ZVONJENJA
KORISNI LINKOVI
ZANIMLJIVOSTI

NASTAVA

Upisi

Nastavni planovi za zanimanja

- NASTAVNI PLAN ZA ZANIMANJE FIZIOTERAPEUTSKI TEHNIČAR/KA i DENTALNI TEHNIČAR/KA
- NASTAVNI PLANOVI ZA ZANIMANJE MEDICINSKA SESTRA OPĆE NJEGE / MEDICINSKI TEHNIČAR OPĆE NJEGE i ZDRAVSTVENO - LABORATORIJSKI TEHNNIČAR/KA