NA VRH

NASTAVA


Elementi i kriteriji ocjenjivanja za predmete


• Etika u sestrinstvu,
• Opća načela zdravlja i njege,
• Zdravstvena njega –opća,
• Zdravstvena njega zdravog djeteta i adolescenta,
• Profesionalna komunikacija u sestrinstvu,
• Socijalno i zdravstveno zakonodavstvo i pravni aspekti skrbi,
• Dijetetika,
• Metodika zdravstvenog odgoja,
• Načela administracije,
• Higijena-preventivna medicina,
• Zdravstvena njega-specijalna,
• Zdravstvena njega kirurških bolesnika-opća,
• Zdravstvena njega kirurških bolesnika-specijalna,
• Zdravstvena njega majke,
• Zdravstvena njega bolesnog djeteta i adolescenta,
• Zdravstvena njega-zaštita mentalnog zdravlja,
• Zdravstvena njega psihijatrijskih bolesnika,
• Zdravstvena njega starijih osoba,
• Zdravstvena njega u kući,
• Hitni medicinski postupci
• Hrvatski znakovni govor,
• Osnove fizikalne i radne terapije,
• Medicinska sestra u primarnoj zdravstvenoj zaštiti,
• Instrumentiranje,
• Intenzivna zdravstvena njega,
• Sestrinska skrb u jedinici za dijalizu,
• Zdravstvene vježbe.

ELEMENTI I KRITERIJI OCJENJIVANJA ZA PREDMETE


Kategorije

Obavijesti
Sadržaj rubrike
›› Odluka o korištenju komercijalnih drugih obrazovnih materijala u Medicinskoj školi Bjelovar
›› popis udžbenika za 1.A i 1.B
›› Popis udžbenika za školsku godinu 2019./2020.
›› Obrana završnih radova - ljetni rok 2018./2019.
›› Kalendar izradbe i obrane završnog rada
›› elementi ocjenjivanja - Analitička kemija 2018./2019.
›› teme za završni rad
›› Elementi ocjenjivanja tjelesne i zdravstvene kulture
›› Elementi i oblici ocjenjivanja i kriteriji vrednovanja za povijest
›› Elementi i oblici ocjenjivanja i kriteriji vrednovanja za geografiju
›› Elementi i kriteriji ocjenjivanja za predmete
›› Elementi i kriteriji ocjenjivanja za matematiku
›› Povjerenstvo za obranu završnog rada
›› Nastavni planovi za zanimanja
›› Obrana završnog rada, ljetni rok 2017./2018.
›› Konzultacije za učenike
›› Informacije za roditelje
›› TEME ZA ZAVRŠNI RAD - MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR
›› Teme za završni rad - fizioterapeutski tehničar/ka
›› Teme za završni rad ZLT
›› ZANIMANJE DENTALNI TEHNIČAR
›› Teme za završni rad dentalnih tehničara 2017./2018.
›› ELEMENTI OCJENJIVANJA - INFORMATIKA
›› ELEMENTI OCJENJIVANJA ETIKA
›› GEOGRAFIJA 2017./2018.
›› POVIJEST 2017./2018.
›› HRVATSKI JEZIK
›› STRUKOVNI PREDMETI - MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR
›› HRVATSKI ZNAKOVNI GOVOR
›› NAČELA POUČAVANJA
›› KOMUNIKACIJSKE VJEŠTINE
›› ORGANSKA KEMIJA
›› FIZIKALNA KEMIJA
›› OPĆA KEMIJA
›› BIOKEMIJA
›› BIOLOGIJA
›› FARMACEUTSKI TEHNIČAR/KA STRUKOVNI PREDMETI
›› LATINSKA DEKLINACIJA
›› MATEMATIKA
›› TJELESNI ODGOJ
›› Fizioterapeut
›› PSIHOLOGIJA i ZDRAVSTVENA PSIHOLOGIJA
›› Uvod u laboratorijski rad,  Instrumentalne metode, Biokemija, Medicinska biokemija, Laboratorijska
›› ENGLESKI JEZIK
›› NJEMAČKI JEZIK
›› LATINSKI JEZIK I-II GODINA UČENJA
›› STRUKOVNI PREDMETI U ZANIMANJU MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR OPĆE NJEGE
›› POVIJEST 2A,2B,3B
›› KOMUNIKACIJSKE VJEŠTINE I NAČELA POUČAVANJA
›› GRAĐANSKI ODGOJ
›› SOCIOLOGIJA
›› HRVATSKI JEZIK
›› FIZIOTERAPIJA
›› ETIKA 1
›› Farmakologija
›› POVIJEST
›› KOMUNIKACIJSKE VJEŠTINE
›› NAČELA POUČAVANJA
›› ZDRAVSTVENA GRUPA PREDMETA
›› PSIHOLOGIJA
›› GEOGRAFIJA
›› Medicinska sestra-medicinski tehničar
›› Farmaceutski tehničar
›› Zdravstveno-laboratorijski tehničar
›› Dentalni tehničar