NA VRH

NASTAVA


Fizioterapeut


Fizioterapeut/kinja pomaže ozlijeđenim i bolesnim osobama u unaprjeđenju zdravlja, povećanju pokretnosti, ublažavanju boli, nadomještanju funkcija, sprečavanju i ublažavanju trajnih posljedica bolesti ili ozljeda.

Obrazovno polje:

Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita
Područje rada:

Zdravstvo i socijalna skrb

Kratak opis

Fizioterapeut/kinja pomaže ozlijeđenim i bolesnim osobama u unaprjeđenju zdravlja, povećanju pokretnosti, ublažavanju boli, nadomještanju funkcija, sprečavanju i ublažavanju trajnih posljedica bolesti ili ozljeda.
Potrebno obrazovanje

Za obavljanje poslova fizioterapeuta/kinje potrebno je završiti srednju strukovnu školu – obrazovni program: fizioterapeutski tehničar/ka. Za upis u navedeni srednjoškolski obrazovni program potrebno je imati završenu osnovnu školu, a obrazovanje traje četiri godine. Završetak srednjoškolskog programa obrazovanja završava izradom i obranom završnog rada. Učenici mogu polagati i ispite državne mature koji im omogućuju nastavak školovanja na visokoškolskoj razini. Fizioterapija se može studirati u okviru preddiplomskog sveučilišnog studija, specijalističkog diplomskog stručnog studija i stručnog studija fizioterapije. U Republici Hrvatskoj se fizioterapija može studirati na Sveučilištu u Splitu i Rijeci te na Veleučilištu u Vukovaru i Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu. Nakon završenog preddiplomskog sveučilišnog studija stječe se akademski naziv sveučilišni prvostupnik/prvostupnica, nakon završenog specijalističkog diplomskog stručnog studija stječe se akademski naziv stručni specijalist/specijalistica uz naznaku struke, a nakon završenog stručnog studija stječe se stručni naziv stručni prvostupnik/prvostupnica.
Opis poslova

Fizioterapeut/kinja sudjeluje u postupcima procjene stanja pacijenta te u terapiji kao i u područjima prevencije i evaluacije. Na temelju procjene stanja pacijenta (provedbom dijagnostičkih postupaka), a u skladu s liječničkom dijagnozom i preporukama te ostalim relevantnim podacima, on planira, provodi i usavršava terapijski program. Pri tome koristi različite fizikalne tehnike poput terapijskih vježbi, posebnih manualnih tehnika mobilizacije, facilitacije i sl. Izbor fizikalnih tehnika ovisi o poznavanju kineziologije, patofizioloških mehanizama koji uzrokuju poremećaj kretanja te poznavanju svake terapijske procedure i učinaka tretmana. Fizioterapeut/kinja provodi sljedeće oblike terapije: termoterapija, terapija hlađenjem, ultrazvučna terapija, jontoforeza, elektrogalvanska stimulacijska terapija (EGS), transkutna električna nervna stimulacija (TENS), akupunktura i terapija hladnim laserom. Pojam fizioterapija uključuje i brojne manualne oblike terapije kao što su mobilizacija mekih tkiva, mobilizacija temporomandibularnih zglobova, asistirano istezanje mišića, izometričke vježbe pružanja otpora i trening. Fizioterapeut/kinja trajno prati stanje i napredak pacijenta te prema potrebi prilagođava program fizioterapije. U kasnijim fazama fizioterapije potiče i poučava pacijente kako samostalno provoditi vježbe za povećanje snage, izdržljivosti, usklađivanja kretnji i ravnoteže. Poznavanjem psiholoških čimbenika pomaže u razvijanju pozitivnih odnosa s pacijentom i njegovom obitelji s ciljem smanjenja tjeskobe i izgradnje motivacije potrebne u terapijskom procesu. Fizioterapeut/kinja radi prema etičkim i stručnim načelima zdravstvenog djelatnika/ice, u skladu s kodeksom etike nacionalne udruge fizioterapeuta/kinja i utvrđenim standardima fizioterapijske prakse.
Znanja, vještine i poželjne osobine

Osim stručnih znanja i vještina koja stječe obrazovanjem, fizioterapeut/kinja se tijekom pripravničkog stažiranja priprema za samostalno izvođenje fizioterapije kao oblika zdravstvene skrbi, zatim za ocjenjivanje i dokumentiranje funkcionalnog stanja i sposobnosti pacijenta, odabir i uporabu odgovarajućih postupaka, prepoznavanje mogućih opasnosti i učinaka fizioterapeutskih metoda i postupaka, i sl. Jedna od osnovnih zadaća je i pružanje podrške pacijentu te poticanje na aktivno sudjelovanje. Također mora biti izrazito strpljiv, sposoban dobro procijeniti pacijentovo stanje, reakcije i potrebe, kako bi mogao ispravno i na vrijeme prilagoditi program terapije. Za stvaranje odnosa uzajamnog povjerenja s pacijentom i njegovom obitelji, od velike važnosti su razvijene komunikacijske vještine, emotivna stabilnost, empatičnost i profesionalnost. Osim toga, fizioterapeut/kinja treba biti tjelesno snažan i izdržljiv, motorički spretan i preciznih pokreta. Za obavljanje ovog zanimanja je potreban uredan osjet opipa, vid i sluh te izostanak bolesti koje mogu uzrokovati vrtoglavice i gubitak svijesti (epilepsija, dijabetes i sl), potrebne su razvijene vještine neverbalne komunikacije (značenje dodira, glasa, izraza lica, pokreta tijela, itd.), te vještine vođenja.
Uvjeti rada

Uvjeti rada ovise o vrsti posla i mjestu zaposlenja. Noni/one najčešće rade u zdravstvenim ustanovama na rehabilitacijskim odjelima, u ugodnim mikroklimatskim uvjetima i sa svim potrebnim pomagalima. No, ponekad rade u školama, vrtićima i drugim ustanovama, ili pak u pacijentovom domu. Fizioterapeutski tehničari/ke uglavnom rade pod nadzorom viših fizioterapeuta/kinja. Fizioterapeut/kinja radi sam ili u timu, najčešće u jutarnjim i popodnevnim satima, a samo rijetko vikendom. Budući da posao podrazumijeva stajanje, čučanje, klečanje, saginjanje, podizanje i rukovanje pomagalima, kao i pružanje fizičke pomoći pacijentima prilikom promjene položaja, ustajanja, kretanja i uporabe pomagala, poslove fizioterapeuta/klinja ne mogu obavljati osobe oštećenog mišićno-koštanog sustav i sustava unutarnjih organa, kao i osobe koje boluju od pojedinih kroničnih te zaraznih i kožnih bolesti.
Srodna zanimanja

Radni terapeut/kinja, medicinska sestra/medicinski tehničar
Mogućnosti zapošljavanja

Fizioterapeuti/kinje se zapošljavaju u privatnom i javnom sektoru, u ambulantnim službama, bolnicama, rehabilitacijskim centrima, ustanovama socijalne skrbi, klinikama, vrtićima, školama, športsko – rekreacijskim centrima, radnim organizacijama, domovima za stare i nemoćne osobe ili mogu obavljati samostalnu djelatnost.


Kategorije

Obavijesti
Sadržaj rubrike
›› Odluka o korištenju komercijalnih drugih obrazovnih materijala u Medicinskoj školi Bjelovar
›› popis udžbenika za 1.A i 1.B
›› Popis udžbenika za školsku godinu 2019./2020.
›› Obrana završnih radova - ljetni rok 2018./2019.
›› Kalendar izradbe i obrane završnog rada
›› elementi ocjenjivanja - Analitička kemija 2018./2019.
›› teme za završni rad
›› Elementi ocjenjivanja tjelesne i zdravstvene kulture
›› Elementi i oblici ocjenjivanja i kriteriji vrednovanja za povijest
›› Elementi i oblici ocjenjivanja i kriteriji vrednovanja za geografiju
›› Elementi i kriteriji ocjenjivanja za predmete
›› Elementi i kriteriji ocjenjivanja za matematiku
›› Povjerenstvo za obranu završnog rada
›› Nastavni planovi za zanimanja
›› Obrana završnog rada, ljetni rok 2017./2018.
›› Konzultacije za učenike
›› Informacije za roditelje
›› TEME ZA ZAVRŠNI RAD - MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR
›› Teme za završni rad - fizioterapeutski tehničar/ka
›› Teme za završni rad ZLT
›› ZANIMANJE DENTALNI TEHNIČAR
›› Teme za završni rad dentalnih tehničara 2017./2018.
›› ELEMENTI OCJENJIVANJA - INFORMATIKA
›› ELEMENTI OCJENJIVANJA ETIKA
›› GEOGRAFIJA 2017./2018.
›› POVIJEST 2017./2018.
›› HRVATSKI JEZIK
›› STRUKOVNI PREDMETI - MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR
›› HRVATSKI ZNAKOVNI GOVOR
›› NAČELA POUČAVANJA
›› KOMUNIKACIJSKE VJEŠTINE
›› ORGANSKA KEMIJA
›› FIZIKALNA KEMIJA
›› OPĆA KEMIJA
›› BIOKEMIJA
›› BIOLOGIJA
›› FARMACEUTSKI TEHNIČAR/KA STRUKOVNI PREDMETI
›› LATINSKA DEKLINACIJA
›› MATEMATIKA
›› TJELESNI ODGOJ
›› Fizioterapeut
›› PSIHOLOGIJA i ZDRAVSTVENA PSIHOLOGIJA
›› Uvod u laboratorijski rad,  Instrumentalne metode, Biokemija, Medicinska biokemija, Laboratorijska
›› ENGLESKI JEZIK
›› NJEMAČKI JEZIK
›› LATINSKI JEZIK I-II GODINA UČENJA
›› STRUKOVNI PREDMETI U ZANIMANJU MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR OPĆE NJEGE
›› POVIJEST 2A,2B,3B
›› KOMUNIKACIJSKE VJEŠTINE I NAČELA POUČAVANJA
›› GRAĐANSKI ODGOJ
›› SOCIOLOGIJA
›› HRVATSKI JEZIK
›› FIZIOTERAPIJA
›› ETIKA 1
›› Farmakologija
›› POVIJEST
›› KOMUNIKACIJSKE VJEŠTINE
›› NAČELA POUČAVANJA
›› ZDRAVSTVENA GRUPA PREDMETA
›› PSIHOLOGIJA
›› GEOGRAFIJA
›› Medicinska sestra-medicinski tehničar
›› Farmaceutski tehničar
›› Zdravstveno-laboratorijski tehničar
›› Dentalni tehničar