NA VRH

RODITELJI

Informacije


INFORMACIJE ZA šk.g. 2018./2019.

RAZRED

RAZREDNIK

DAN

VRIJEME

1.A

Kristijan Štulina

utorak

14-14.45

1.B

Katarina Koh

srijeda

16.40-17.25

1.C

Senka Čale

ponedjeljak

15.40-16.25

1.D

Ana Pleskalt Holiček

utorak

15.30-16.25

2.A

Maja Juković

petak

14.45-15.30

2.B

Sonja Modrić Barbir

srijeda

12.15-13.00

2.C

Marina Antolin

Srijeda
Prvi utorak u mjesecu

14-14.45
16.40-17.25

3.A

Aleksandra Keleman

utorak

14-14.45

3.B

Nina Plažanin

četvrtak

14.50-15.35

3.C

Dubravka Grganić Rožman

četvrtak

15.45-16.30

3.D

Iva Ban

petak

14.45-15.30

4.A

Višnja Horvat

petak

15.40-16.25

4.B

Tina Jelić Balta

četvrtak

18-19

4.C

Mihaela Javurek

petak

12.20-13.05

5.A

Ana Marija Ivanković

Pon ili čet

11.30-12.15


Obavijesti
Sadržaj rubrike