NA VRH

UČENICI


Fizioterapeut


Fizioterapeut/kinja pomaže ozlijeđenim i bolesnim osobama u unaprjeđenju zdravlja, povećanju pokretnosti, ublažavanju boli, nadomještanju funkcija, sprečavanju i ublažavanju trajnih posljedica bolesti ili ozljeda.

Obrazovno polje:

Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita
Područje rada:

Zdravstvo i socijalna skrb

Kratak opis

Fizioterapeut/kinja pomaže ozlijeđenim i bolesnim osobama u unaprjeđenju zdravlja, povećanju pokretnosti, ublažavanju boli, nadomještanju funkcija, sprečavanju i ublažavanju trajnih posljedica bolesti ili ozljeda.
Potrebno obrazovanje

Za obavljanje poslova fizioterapeuta/kinje potrebno je završiti srednju strukovnu školu – obrazovni program: fizioterapeutski tehničar/ka. Za upis u navedeni srednjoškolski obrazovni program potrebno je imati završenu osnovnu školu, a obrazovanje traje četiri godine. Završetak srednjoškolskog programa obrazovanja završava izradom i obranom završnog rada. Učenici mogu polagati i ispite državne mature koji im omogućuju nastavak školovanja na visokoškolskoj razini. Fizioterapija se može studirati u okviru preddiplomskog sveučilišnog studija, specijalističkog diplomskog stručnog studija i stručnog studija fizioterapije. U Republici Hrvatskoj se fizioterapija može studirati na Sveučilištu u Splitu i Rijeci te na Veleučilištu u Vukovaru i Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu. Nakon završenog preddiplomskog sveučilišnog studija stječe se akademski naziv sveučilišni prvostupnik/prvostupnica, nakon završenog specijalističkog diplomskog stručnog studija stječe se akademski naziv stručni specijalist/specijalistica uz naznaku struke, a nakon završenog stručnog studija stječe se stručni naziv stručni prvostupnik/prvostupnica.
Opis poslova

Fizioterapeut/kinja sudjeluje u postupcima procjene stanja pacijenta te u terapiji kao i u područjima prevencije i evaluacije. Na temelju procjene stanja pacijenta (provedbom dijagnostičkih postupaka), a u skladu s liječničkom dijagnozom i preporukama te ostalim relevantnim podacima, on planira, provodi i usavršava terapijski program. Pri tome koristi različite fizikalne tehnike poput terapijskih vježbi, posebnih manualnih tehnika mobilizacije, facilitacije i sl. Izbor fizikalnih tehnika ovisi o poznavanju kineziologije, patofizioloških mehanizama koji uzrokuju poremećaj kretanja te poznavanju svake terapijske procedure i učinaka tretmana. Fizioterapeut/kinja provodi sljedeće oblike terapije: termoterapija, terapija hlađenjem, ultrazvučna terapija, jontoforeza, elektrogalvanska stimulacijska terapija (EGS), transkutna električna nervna stimulacija (TENS), akupunktura i terapija hladnim laserom. Pojam fizioterapija uključuje i brojne manualne oblike terapije kao što su mobilizacija mekih tkiva, mobilizacija temporomandibularnih zglobova, asistirano istezanje mišića, izometričke vježbe pružanja otpora i trening. Fizioterapeut/kinja trajno prati stanje i napredak pacijenta te prema potrebi prilagođava program fizioterapije. U kasnijim fazama fizioterapije potiče i poučava pacijente kako samostalno provoditi vježbe za povećanje snage, izdržljivosti, usklađivanja kretnji i ravnoteže. Poznavanjem psiholoških čimbenika pomaže u razvijanju pozitivnih odnosa s pacijentom i njegovom obitelji s ciljem smanjenja tjeskobe i izgradnje motivacije potrebne u terapijskom procesu. Fizioterapeut/kinja radi prema etičkim i stručnim načelima zdravstvenog djelatnika/ice, u skladu s kodeksom etike nacionalne udruge fizioterapeuta/kinja i utvrđenim standardima fizioterapijske prakse.
Znanja, vještine i poželjne osobine

Osim stručnih znanja i vještina koja stječe obrazovanjem, fizioterapeut/kinja se tijekom pripravničkog stažiranja priprema za samostalno izvođenje fizioterapije kao oblika zdravstvene skrbi, zatim za ocjenjivanje i dokumentiranje funkcionalnog stanja i sposobnosti pacijenta, odabir i uporabu odgovarajućih postupaka, prepoznavanje mogućih opasnosti i učinaka fizioterapeutskih metoda i postupaka, i sl. Jedna od osnovnih zadaća je i pružanje podrške pacijentu te poticanje na aktivno sudjelovanje. Također mora biti izrazito strpljiv, sposoban dobro procijeniti pacijentovo stanje, reakcije i potrebe, kako bi mogao ispravno i na vrijeme prilagoditi program terapije. Za stvaranje odnosa uzajamnog povjerenja s pacijentom i njegovom obitelji, od velike važnosti su razvijene komunikacijske vještine, emotivna stabilnost, empatičnost i profesionalnost. Osim toga, fizioterapeut/kinja treba biti tjelesno snažan i izdržljiv, motorički spretan i preciznih pokreta. Za obavljanje ovog zanimanja je potreban uredan osjet opipa, vid i sluh te izostanak bolesti koje mogu uzrokovati vrtoglavice i gubitak svijesti (epilepsija, dijabetes i sl), potrebne su razvijene vještine neverbalne komunikacije (značenje dodira, glasa, izraza lica, pokreta tijela, itd.), te vještine vođenja.
Uvjeti rada

Uvjeti rada ovise o vrsti posla i mjestu zaposlenja. Noni/one najčešće rade u zdravstvenim ustanovama na rehabilitacijskim odjelima, u ugodnim mikroklimatskim uvjetima i sa svim potrebnim pomagalima. No, ponekad rade u školama, vrtićima i drugim ustanovama, ili pak u pacijentovom domu. Fizioterapeutski tehničari/ke uglavnom rade pod nadzorom viših fizioterapeuta/kinja. Fizioterapeut/kinja radi sam ili u timu, najčešće u jutarnjim i popodnevnim satima, a samo rijetko vikendom. Budući da posao podrazumijeva stajanje, čučanje, klečanje, saginjanje, podizanje i rukovanje pomagalima, kao i pružanje fizičke pomoći pacijentima prilikom promjene položaja, ustajanja, kretanja i uporabe pomagala, poslove fizioterapeuta/klinja ne mogu obavljati osobe oštećenog mišićno-koštanog sustav i sustava unutarnjih organa, kao i osobe koje boluju od pojedinih kroničnih te zaraznih i kožnih bolesti.
Srodna zanimanja

Radni terapeut/kinja, medicinska sestra/medicinski tehničar
Mogućnosti zapošljavanja

Fizioterapeuti/kinje se zapošljavaju u privatnom i javnom sektoru, u ambulantnim službama, bolnicama, rehabilitacijskim centrima, ustanovama socijalne skrbi, klinikama, vrtićima, školama, športsko – rekreacijskim centrima, radnim organizacijama, domovima za stare i nemoćne osobe ili mogu obavljati samostalnu djelatnost.


Kategorije

Obavijesti
›› Raspored za prvi dan nastave, 4. rujna 2023.
›› Popravni ispiti - jesenski rokovi
›› UPISI - VAŽNO
›› Preporuke za roditelje
›› Međunarodni dan primalja
›› Popis učenika pozvanih na županijsko natjecanje iz latinskog jezika
›› DAN OTVORENIH VRATA VELEUČILIŠTA U BJELOVARU
›› Vježba evakuacije
›› Upisi na fakultete
›› Večer matematike
›› Podjela potvrda o položenim ispitima državne mature- rujan 2022.
›› Raspored nastave za prvi dan nastave 5. rujna 2022.
›› Podjela potvrda o položenim ispitima državne mature
›› UPISI - provjera predznanja stranog jezika
›› Natječaj za izbor i imenovanje ravnateljice- poziv za sjednicu Vijeća roditelja za 23. svibnja 2022.
›› Natječaj za izbor i imenovanje ravnateljice -poziv za Skup radnika za 23. svibnja 2022.
›› Popis učenika koji su pozvani na županijsko natjecanje iz latinskog jezika- strukovne škole
›› Popis učenika koji su pozvani na županijsko natjecanje iz latinskog jezika- gimnazije
›› Učenice Medicinske škole Bjelovar briljirale na LiDraNu
›› Video o samotestiranju
›› Protokol - COVID potvrde
›› Obavijest o online nastavi - 5.11.2021.
›› Odluka o online nastavi - za sve učenike od 4. - 5.11.2021.
›› Odluka o online nastavi - 4.b, 1.b, 2.d razred
›› Odluka o on-line nastavi za 4.a. razred
›› Konzultacije nastavnika u šk.godini 2021./22.
›› Medicinska škola Bjelovar na Erasmus+ projektu
›› Podjela potvrda o položenim ispitima državne mature- jesenski rok 2020./2021.
›› Informacije za roditelje - I. polugodište šk.g.2021.-22.
›› Roditeljski sastanci- rujan šk.g.2021.-22.
›› Raspored za 6.rujna 2021.-PRVI DAN NASTAVE
›› Odluka o odabiru izvođača radova- zamjena opreme kotlovnice i toplinskih podstanica
›› Prilozi uz poziv na dostavu ponuda - ponudbeni list i troškovnik
›› Poziv na dostavu ponuda-zamjena opreme kotlovnice i toplinskih podstanica
›› Prilozi uz poziv na dostavu ponuda - ponudbeni list i troškovnik
›› Poziv na dostavu ponude - zamjena opreme kotlovnice i toplinskih podstanica
›› Odluka o poništenju Javnog poziva - zamjena opreme kotlovnice i toplinskih podstanica
›› Potvrda o položenim ispitima državne mature u ljetnom roku 2020./2021.
›› Prilozi uz poziv na dostavu ponuda - ponudbeni list i troškovnik
›› Poziv na dostavu ponuda-zamjena opreme kotlovnice i toplinskih podstanica
›› Natječaj za imenovanje ravnatelja-ice - sjednica Skupa radnika, 17.6.2021.
›› Natječaj za imenovanje ravnatelja-ice - sjednica Nastavničkog vijeća, 17.6.2021.
›› Natječaj za imenovanje ravnatelja-ice - sjednica Vijeća roditelja, 15.6.2021.
›› Nauči, razmjeni i podijeli (LES)- poziv za dostavu prijave za sudjelovanje - mobilnost učenika
›› Odluka o provođenju nastave od 27. svibnja 2021. godine - 1. c. razred
›› Natječaj za imenovanje ravnatelja-ice Medicinske škole Bjelovar
›› Odluka o provođenju nastave od 3.5.2021.
›› Izbor školskog odbora - nove obavijesti pod rubrikom: ” o školi”
›› Odluka o provođenju nastave od 26.4. - 30.4.2021.
›› Ljubičasti dan
›› Rezultati ankete na daljinu- učenici i nastavnici
›› TJEDAN PSIHOLOGIJE
›› Donacije Medicinske škole Bjelovar
›› Tjedan psihologije u Medicinskoj školi Bjelovar
›› Medicinska škola Bjelovar obilježila Dan škole i Svjetski dan bolesnika
›› DAN CRVENIH HALJINA
›› Postupanje u slučaju potresa
›› Izdavanje potvrda o školovanju
›› ČINIM PRAVU STVAR!
›› Humanitarna akcija prikupljanja dioptrijskih naočala
›› Javna zahvala
›› Podjela potvrda o položenim ispitima državne mature
›› Obavijest roditeljima o organizaciji nastave i mjerama zaštite povodom početka nastavne godine
›› Raspored za 7.rujna 2020.-prvi dan nastave
›› Podjela potvrda o položenim ispitima državne mature
›› Rezultati ankete o nastavi na daljinu (učenici)
›› Rezultati ankete o nastavi na daljinu (nastavnici i roditelji )
›› Upisi u prvi razred - šk. god. 2021./2022.
›› Obavijest učenicima
›› Linkovi virtualnih učionica Medicinske škole Bjelovar
›› Linkovi virtualnih učionica Medicinske škole Bjelovar
›› Online nastava od ponedjeljka 16. ožujka 2020.
›› Besplatni podatkovni promet Tele2 za online nastavu
›› Preporuke Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo
›› Upute HZJZ
›› Izgradnja i opremanje Regionalnog centra kompetentnosti Medicinske škole Bjelovar
›› Tjedan psihologije u Medicinskoj školi Bjelovar
›› Valerija Turk Presečki - dobitnica Zlatne plakete “Grb Grada Bjelovara”
›› ČESTITKE!
›› Obavijest E- računi
Sadržaj rubrike
›› Popis udžbenika za školsku godinu 2023./2024.
›› Konzultacije
›› Teme za završne radove šk. god. 2022./ 2023.
›› Vremenik izradbe i obrane završnih radova šk. god. 2022./ 2023.
›› Podjela potvrda o položenim ispitima državne mature- - rujan 2022.
›› Raspored za prvi dan nastave 5. rujna 2022.
›› Potvrde o položenim ispitima državne mature
›› Popis udžbenika za 2022.-2023. godinu
›› Rezultati školskog natjecanja iz engleskog jezika za 4. razred
›› Rezultati školskog natjecanja iz engleskog jezika za 2. razred
›› Teme za završne radove 2021./2022.
›› Vremenik izradbe i obrane završnog rada šk. god. 2021./ 2022.
›› Njemački jezik - elementi i kriteriji ocjenjivanja 2021./2022.
›› Informatika i računalstvo - elementi i kriteriji ocjenjivanja 2021./2022.
›› Zdravstveno laboratorijski tehničar - strukovni predmeti - elementi 2021./2022.
›› Prva pomoć - elementi i kriteriji ocjenjivanja 2021./2022.
›› Klinička medicina - elementi i kriteriji ocjenjivanja 2021./2022.
›› Građanski odgoj - elemnti i kriteriji ocjenjivanja 2021./2022.
›› Osnove zdravstvene struke - elementi i kriteriji ocjenjivanja 2021./2022.
›› Politika i gospodarstvo - elementi i kriteriji ocjenjivanja 2021./2022.
›› Etika - elemnti i kriteriji ocjenjivanja 2021./2022.
›› Farmaceutska skupina predmeta - elementi i kriteriji ocjenjivanja 2021./2022.
›› Podjela potvrda o položenim ispitima državne mature- jesenski rok 2020./2021.
›› MATEMATIKA - ELEMENTI I KRITERIJI OCJENJIVANJA 2021./2022.
›› Medicinska sestra opće njege / medicinski tehničar opće njege - strukovni predmeti 2021./2022.
›› VAŽNO- drugi obrazovni materijali-radne bilježnice za 1., 2., 3. i 4. razred iz engleskog jezika
›› POPIS UDŽBENIKA ZA ŠKOLSKU GODINU 2021./2022.
›› Nauči, razmjeni i podijeli (LES)- poziv za dostavu prijave za sudjelovanje - mobilnost učenika
›› Popis tema za završne radove šk. god. 2020./2021.
›› Vremenik izradbe i obrane završnih radova šk. god. 2020./2021.
›› HZJZ- Upute za provedbu ispita državne mature u jesenskom roku
›› Podjela potvrda o položenim ispitima državne mature
›› Prigovori na rezultate ispita državne mature- obavijest
›› Kalendar i vremenik ispita državne mature 2019.2020. - jesenski rok
›› Kalendar i vremenik ispita državne mature 2019.2020. - ljetni rok
›› Vjeronauk 2019./2020.
›› Povijest 2019./2020.
›› Latinski jezik 2019./2020.
›› Sociologija 2019./2020.
›› Uvod u laboratorijski rad 2019./2020.
›› Tjelesna i zdravstvena kultura 2019./2020.
›› Tehnologija zubotehničkog materijala 2019./2020.
›› Organska kemija 2019./2020.
›› Opća kemija 2019./2020.
›› Načela poučavanja 2019./2020.
›› Laboratorijska protetika- vježbe 2019./2020.
›› Komunikacijske vještine 2019./2020.
›› Kemija 2019./2020.
›› Hrvatski znakovni govor 2019./2020.
›› Hrvatski jezik- ostali 2019./2020.
›› Hrvatski jezik- 1. razred 2019./2020.
›› Geografija 2019./2020.
›› Fizioterapeutski tehničar- strukovni predmeti 2019./2020.
›› Fizika i Biofizika 2019./2020.
›› Fizikalna kemija 2019./2020.
›› Etika 2019./2020.
›› Engleski jezik 1. razred 2019./2020.
›› Engleski jezik- ostali 2019./2020.
›› Biologija 2019./2020.
›› Biologija i Kemija 2019./2020.
›› Biokemija 2019./2020.
›› Analitička kemija 2019./2020.
›› Termini konzultacija nastavnika 2. polugodište šk. god. 2019./2020.
›› POPIS TEMA ZA ZAVRŠNI RAD- dentalni tehničar/ka
›› POPIS TEMA ZA ZAVRŠNI RAD- zdravstveno- laboratorijski tehničar/ka
›› POPIS TEMA ZA ZAVRŠNI RAD- medicinska sestra opće njege/ medicinski tehničar opće njege
›› Vremenik izradbe i obrane završnih radova 2019./2020.
›› Matematika 1. razredi
›› Odluka o korištenju komercijalnih drugih obrazovnih materijala u Medicinskoj školi Bjelovar
›› elementi ocjenjivanja - Analitička kemija 2018./2019.
›› Elementi ocjenjivanja tjelesne i zdravstvene kulture
›› Povjerenstvo za obranu završnog rada
›› Nastavni planovi za zanimanja
›› Obrana završnog rada, ljetni rok 2017./2018.
›› Konzultacije za učenike
›› TEME ZA ZAVRŠNI RAD - MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR
›› Teme za završni rad - fizioterapeutski tehničar/ka
›› Teme za završni rad ZLT
›› ZANIMANJE DENTALNI TEHNIČAR
›› Teme za završni rad dentalnih tehničara 2017./2018.
›› GEOGRAFIJA 2017./2018.
›› POVIJEST 2017./2018.
›› HRVATSKI JEZIK
›› HRVATSKI ZNAKOVNI GOVOR
›› NAČELA POUČAVANJA
›› KOMUNIKACIJSKE VJEŠTINE
›› ORGANSKA KEMIJA
›› FIZIKALNA KEMIJA
›› OPĆA KEMIJA
›› BIOKEMIJA
›› BIOLOGIJA
›› FARMACEUTSKI TEHNIČAR/KA STRUKOVNI PREDMETI
›› LATINSKA DEKLINACIJA
›› MATEMATIKA
›› TJELESNI ODGOJ
›› Fizioterapeut
›› PSIHOLOGIJA i ZDRAVSTVENA PSIHOLOGIJA
›› Uvod u laboratorijski rad,  Instrumentalne metode, Biokemija, Medicinska biokemija, Laboratorijska
›› ENGLESKI JEZIK
›› NJEMAČKI JEZIK